De beveiligde elektronische brievenbus van uw onderneming

e-Box Enterprise is de beveiligde elektronische brievenbus die alle officiële communicatie tussen ondernemingen en overheidsinstellingen op één plek samenbrengt.

In e-Box Enterprise ontvangt u documenten (pdf) en berichten van de instellingen van de sociale zekerheid, maar ook van overheden van alle Belgische niveaus. De lijst van gemeentelijke, regionale en federale instanties die u berichten en documenten sturen via e-Box groeit nog steeds aan.

Op bepaalde berichten kunt u meteen antwoorden. Op termijn zult u ook zelf berichten en documenten kunnen versturen naar de e-Box van de overheidsdiensten. Zo verloopt uw communicatie met deze instellingen op een handige, snelle en veilige manier.

Deze documenten wisselt u uit via e-Box

Documenttypes

Uw onderneming ontvangt verschillende soorten documenten: notificaties van aangiften, aangetekende brieven, attesten, rappels, rapporten… De meeste van die documenten zijn pdf’s.

U vindt de volledige lijst van documenten op de pagina Documenten in e-Box.

Geldigheidsduur

Elke instelling die in e-Box Enterprise publiceert, bepaalt zelf een geldigheidsduur per documenttype. Dat kan bijvoorbeeld 6 maanden zijn.

Als een document op het punt staat om te vervallen, krijgt u een waarschuwing.

Opgelet: documenten worden automatisch verwijderd uit e-Box Enterprise zodra de geldigheidsduur verstreken is. Wilt u ze bewaren, dan moet u ze opslaan op een opslagruimte van uw onderneming (harde schijf, server…).

e-Box Enterprise beheren

Toegangsbeheer

Iedereen die verbonden is aan uw onderneming kan toegang krijgen tot e-Box Enterprise. Het gaat dan bijvoorbeeld om werknemers, leden van de raad van bestuur of een bedrijfsleider. Wie toegang wil, moet wel een elektronische identiteitskaart of een itsme-account hebben.

Er zijn 2 soorten gebruikers:

  • Gebruiker: wie deze rol gekregen heeft, kan documenten raadplegen en beheren.
  • Toegangsbeheerder: wie deze rol gekregen heeft, kan andere medewerkers van de onderneming toegang verlenen tot e-Box. Zij zijn dan ‘gebruikers’.

Beheer van de meldingen

e-Box Enterprise stuurt een melding naar het e-mailadres van de onderneming:

  • wanneer er nieuwe documenten of berichten zijn, of
  • wanneer documenten op het punt staan om automatisch te vervallen.

Het e-mailadres van de onderneming is zichtbaar in uw e-Box. Toegangsbeheerders en gebruikers kunnen het zo nodig aanpassen.

Melden dat u alle gedigitaliseerde documenten in e-Box Enterprise wilt ontvangen

U kunt de verzenders laten weten dat u alle documenten die gedigitaliseerd zijn, ook digitaal wilt ontvangen.

Open de e-Box van uw onderneming, ga naar ‘Beheer e-Box’ en vink het hokje aan voor akkoord.

e-Box Enterprise integreren in uw intern systeem

Als u elke dag een groot aantal berichten in uw e-Box ontvangt, is het misschien eenvoudiger om e-Box Enterprise te integreren in uw eigen systemen.

Raadpleeg de pagina Technische integratie voor meer informatie.