Profielen

Er zijn twee toegangsprofielen in e-Box:

  • Toegangsbeheerder en
  • e-Box-beheerder.

Toegangsbeheerder

De Toegangsbeheerder heeft namens zijn onderneming toegang tot alle beveiligde diensten op het portaal van de sociale zekerheid en tot alle soorten documenten in e-Box.

Als hij hulp nodig heeft, kan de Toegangsbeheerder de rechten van ‘e-Box-beheerder’ toekennen aan een medewerker.

e-Box-beheerder

Om geregistreerd te kunnen worden door de Toegangsbeheerder, moet de medewerker verbonden zijn aan uw onderneming – als werknemer, lid van de raad van bestuur, zaakvoerder etc. De Toegangsbeheerder maakt van de geregistreerde medewerker een e-Box-beheerder door hem een toegang toe te kennen. e-Box-beheerders hebben toegang tot alle soorten documenten in de e-Box van uw onderneming. Ze kunnen ze raadplegen, verbergen en terug zichtbaar maken.

Hoe beheert u de toegang tot de documenten in e-Box?

De Toegangsbeheerder en de e-Box-beheerder hebben toegang tot alle documenten en functionaliteiten van e-Box. Let dus op: toegang verlenen tot de e-Box van uw onderneming is toegang geven tot zijn volledige inhoud.